Jakost

Základním strategickým záměrem vedení společnosti je upevnit u zákazníků na tuzemském energetickém a průmyslovém trhu své pozice a pověst spolehlivého dodavatele investičních celků a jejich částí. Strategický záměr bude podporován snahou všech zaměstnanců o naplnění Politiky kvality, Environmentální politiky a Politiky BOZP společnosti.